back to home dude

Sneaky James

Sneaky James

Om Sneaky James

Hj?lp inbrottstjuven Sneaky James att stj?la de gyllene statyerna och samla alla saknade bitar p? den hemliga skattkartan. Smyg genom byggnaden och l?t inte vakterna se dig. Som avledningsman?ver kan du sl?cka lamporna och smyga f?rbi vakterna i m?rkret. Fly via luckan.