back to home dude

Operate Now: Brain Surgery

Operate Now: Brain Surgery

Om Operate Now: Brain Surgery

Som kirurg ska du idag behandla en patient som beh?ver en hj?rnoperation. Arbeta f?rsiktigt s? att patienten ?verlever denna farliga operation.