back to home dude

Ludo Classic

Ludo Classic

Om Ludo Classic

Dags att spela Ludo Classic! Ett av de mest popul?ra (och frustrerande) br?dspel genom tiderna, nu tillg?ngligt p? FunnyGames! Kom ig?ng genom att v?lja antalet spelare. Dina pj?ser b?rjar sin resa i boet, och du m?ste kasta en sexa f?r att flytta ut dem p? br?det. Klara dig hela v?gen runt och s?kert in i mitten. Du kan krypa upp bakom andra pj?ser och sl? av dem fr?n br?det genom att landa p? samma ruta. Detta kommer att skicka dem tillbaka till respektive bo. Var dock f?rsiktig, eftersom dina motst?ndare kan g?ra samma sak mot dig!