back to home dude

JackSmith

JackSmith

Om JackSmith

Smid f?rst ett antal sv?rd till dina kunder. F?lj dem sedan p? deras ?ventyr och samla s? m?nga objekt som m?jligt. Ju l?ngre du kommer, desto fler sv?rd kan du g?ra!