back to home dude

Happy Wheels

Happy Wheels

Om Happy Wheels

Happy Wheels ?r ett galet racerspel d?r du kan v?lja en rad konstiga och ovanliga fordon. De ?r inte precis byggda f?r snabbhet och balans, och det visar sig verkligen n?r du f?rs?ker ta itu med de knepiga och d?dliga hindren som ligger ?verallt i detta lopp. Kan du klara dig till m?let utan att bli d?dad i en d?dlig krasch? F?rs?k att inte bli uppbl?st eller fruktansv?rt skadad ... det ?r inte bra f?r din karakt?rs h?lsa!