back to home dude

Fireboy and Watergirl 1

Fireboy and Watergirl 1

Om Fireboy and Watergirl 1

Fireboy and Watergirl 1 ?r ett roligt plattforms?ventyrsspel d?r du m?ste hj?lpa Eldpojken och Vattenflickan att fly fr?n skogstemplet. Vattenflickan kan r?ra sig i vatten, men hon kan inte g? igenom lavan. Hon kan r?ra de r?da p?rlorna, men hon kan inte samla dem. Vattenflickan samlar de bl? p?rlorna. Eldpojken samlar de r?da p?rlorna och kan inte h?mta de bl?a. Han kan vada genom lavan, men han kan inte r?ra vattnet. Samla alla ?delstenar och ta med b?da karakt?rerna till utg?ngen. Du kan styra b?da karakt?rerna samtidigt, eller v?xla. Spela ensam eller tillsammans med en v?n!